Witold Urbanowicz zmarł 2 grudnia 2013. Pogrzeb odbył się 6 grudnia na cmentarzu Batowice w Krakowie.
Witold Urbanowicz died on December 2, 2013. The funeral took place at the Batowice Cemetery, Kraków, on December 6.

Autorem zdjęć z pogrzebu jest Jerzy Karnasiewicz (karnasiewiczstudio.pl). Dziękuję Jurku.